LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 

& PHÁT TRIỂN

VINHY có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối chính hãng các thiết bị, máy móc thẩm mỹ công nghệ cao từ các thương hiệu hàng đầu thế giới (Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Israel, …) và đào tạo nhân lực cho ngành thẩm mỹ công nghệ cao.

TẦM NHÌN
& SỨ MỆNH

VINHY có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối chính hãng các thiết bị, máy móc thẩm mỹ công nghệ cao từ các thương hiệu hàng đầu thế giới (Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Israel, …) và đào tạo nhân lực cho ngành thẩm mỹ công nghệ cao.

PHƯƠNG CHÂM
HOẠT ĐỘNG

VINHY có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối chính hãng các thiết bị, máy móc thẩm mỹ công nghệ cao từ các thương hiệu hàng đầu thế giới (Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Israel, …) và đào tạo nhân lực cho ngành thẩm mỹ công nghệ cao.

KHÁCH HÀNG
CỦA CHÚNG TÔI

VINHY có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối chính hãng các thiết bị, máy móc thẩm mỹ công nghệ cao từ các thương hiệu hàng đầu thế giới (Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Israel, …) và đào tạo nhân lực cho ngành thẩm mỹ công nghệ cao.

CHÍNH SÁCH

VINHY có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối chính hãng các thiết bị, máy móc thẩm mỹ công nghệ cao từ các thương hiệu hàng đầu thế giới (Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Israel, …) và đào tạo nhân lực cho ngành thẩm mỹ công nghệ cao.

ĐỘI NGŨ
CHUYÊN GIA

VINHY có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối chính hãng các thiết bị, máy móc thẩm mỹ công nghệ cao từ các thương hiệu hàng đầu thế giới (Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Israel, …) và đào tạo nhân lực cho ngành thẩm mỹ công nghệ cao.

vinhy-team-about-us-person

Ms.Đỗ Quyên

CHUYÊN GIA DA LIỄU
vinhy-team-about-us-dr-vin-tran

Dr.Vin Tran

BÁC SĨ DA LIỄU
vinhy-team-about-us-person

Ms.Kim Giang

CHUYÊN GIA DA LIỄU