Hội nghị da liễu TP Hồ Chí Minh 2016 – Vinhy.com – Thiết bị thẩm mỹ công nghệ cao của Mỹ, Hàn Quốc, Châu Âu

Hội nghị da liễu TP Hồ Chí Minh 2016

Hội nghị da liễu TP Hồ Chí Minh

 

hoi_thao_benh_vien_da_lieu-1

hoi_thao_benh_vien_da_lieu-2

hoi_thao_benh_vien_da_lieu-3

hoi_thao_benh_vien_da_lieu-3a

hoi_thao_benh_vien_da_lieu-4

hoi_thao_benh_vien_da_lieu-4a

hoi_thao_benh_vien_da_lieu-5

hoi_thao_benh_vien_da_lieu-6