Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ XII – 2015

Chương Trình Được Thực Hiện Bởi Trên 20 Chuyên Gia Thẩm Mỹ Hàng Đầu Đến Từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Philippines.

hoiphauthuatthammytphcm-1

hoiphauthuatthammytphcm-2

hoiphauthuatthammytphcm-3

hoiphauthuatthammytphcm-4

hoiphauthuatthammytphcm-5

hoiphauthuatthammytphcm-6

hoiphauthuatthammytphcm-7

hoiphauthuatthammytphcm-8