Hội nghị khoa học “Thẩm mỹ da nội khoa” – Vinhy.com – Thiết bị thẩm mỹ công nghệ cao của Mỹ, Hàn Quốc, Châu Âu

Hội nghị khoa học "Thẩm mỹ da nội khoa"

Trình Bày Các Công Nghệ Giảm Béo Tốt Nhất Hiện Nay. Đặc Biệt Công Nghệ Giảm Béo I-Lipoxcell.

hoinghi_khoahoc_thammy_da-noikhoa_0001

hoinghi_khoahoc_thammy_da-noikhoa_0002

hoinghi_khoahoc_thammy_da-noikhoa_0003

hoinghi_khoahoc_thammy_da-noikhoa_0004

hoinghi_khoahoc_thammy_da-noikhoa_0006

hoinghi_khoahoc_thammy_da-noikhoa_0007

hoinghi_khoahoc_thammy_da-noikhoa_0008