Aroma – Diode laser triệt lông siêu tốc – Vin Hy |Thiết bị thẩm mỹ spa

Aroma

Diode laser triệt lông siêu tốc

CHỈ ĐỊNH

  • Triệt lông vĩnh viễn tốc độ cao
  • Điều trị mạch máu da
  • Điều trị sắc tố da
vinhy-aroma-300w-mo-hinh

HÌNH ẢNH ĐIỀU TRỊ