CÔNG NGHỆ SPA – Vin Hy |Thiết bị thẩm mỹ spa

CÔNG NGHỆ SPACÔNG NGHỆ COSMEDICO

CM International Sp. Z o.o. tập trung sản suất và phát triển máy thẩm mỹ chuyên nghiệp. Tiêu chuẩn cao nhất, thiết kế hiện đại, đơn giản và công nghệ Châu Âu là ưu tiên hàng đầu.

Nhờ vào công nghệ điện tử tiên tiến của CM In-ternational sp. z o.o. có thể kết hợp nhiều máy đơn vào cùng trong 1 hệ thống với nhiều chức năng điều trị.

Chi tiết