Khai giảng Khóa VI ngày 12/9 – Đào tạo điều trị laser thẩm mỹ chuyên nghiệp

.
.
.
.