Hội nghị khoa học “Thẩm mỹ da nội khoa”

Trình Bày Các Công Nghệ Giảm Béo Tốt Nhất Hiện Nay. Đặc Biệt Công Nghệ Giảm Béo I-Lipoxcell.

hoinghi_khoahoc_thammy_da-noikhoa_0001

hoinghi_khoahoc_thammy_da-noikhoa_0002

hoinghi_khoahoc_thammy_da-noikhoa_0003

hoinghi_khoahoc_thammy_da-noikhoa_0004

hoinghi_khoahoc_thammy_da-noikhoa_0006

hoinghi_khoahoc_thammy_da-noikhoa_0007

hoinghi_khoahoc_thammy_da-noikhoa_0008

.
.
.
.