Hiển thị tất cả 2 kết quả

Công nghệ chính hãng, chi phí điều trị thấp, không tốn vật tư tiêu hao, hiệu quả điều trị cao, và mau thu hồi vốn.

Siêu âm tần số kép

ĐIỀU TRỊ

Ultraduo

19.000 $
Giảm giá!