TEAM KỸ SƯ

Hotline: 0962 977 038

anh-1

PHAN ĐOÀN XUÂN BỬU

TEAM LEADER

Tel: 0919 086 102

Email: phanbuu84@gmail.com

nguyen_preview_rev_1

BÙI HỒNG NGUYÊN

KỸ SƯ

Tel: 0363 501 516

Email: buinguyentb93@gmail.com

van_preview_rev_1

ĐỖ THANH VĂN

KỸ SƯ

Tel: 0908 572 629

Email: dovan1979@gmail.com