Phương thức thanh toán

Hiện tại công ty Vinhy CHỈ chấp nhận phương thức Trả tiền mặt khi nhận hàng (COD).