Zimmer-Cryo 6

(Giá máy trên là giá tượng trưng)

  • Cryo6 Làm lạnh da bằng khí lên đến -30
  • Dùng trong điều trị laser, IPl, fractional Co2, laser xóa xăm…
  • Giảm đau trong thể thao, tiêm tê tại chỗ…
  • Made in Germany
  • ISO 13485, Medical CE
  • KHÔNG TỐN VẬT TƯ TIÊU HAO
  • Download giấy phép nhập khẩu
  • Download FDA