Hội Nghị Khoa Học Quốc Tế VSAPS lần thứ 8 tại EQUATORIAL Hotel

408700138_732618068889383_4397848597035877006_n
dsc07527-remini-enhanced
dsc07515-remini-enhanced
dsc07467-remini-enhanced
dsc07464-remini-enhanced
dsc07448-remini-enhanced
dsc07439-remini-enhanced
dsc07393-remini-enhanced
dsc07369-remini-enhanced
dsc07307-remini-enhanced
dsc07221-remini-enhanced
dsc07211-remini-enhanced
dsc07204-remini-enhanced
dsc07195-remini-enhanced
dsc07167-remini-enhanced
dsc07803-remini-enhanced
dsc07763-remini-enhanced
dsc07736-remini-enhanced
dsc07557-remini-enhanced
dsc07545-remini-enhanced
dsc07557-remini-enhanced
dsc07416-remini-enhanced
dsc07468-remini-enhanced