ĐIỀU TRỊ ZIONIC

ĐIỀU TRỊ ZIONIC

 

dieu-tri-zionic

Zionic kích thích các mô bằng ba tác động: Điện, nhiệt và cơ học. Bằng tần số vô tuyến, nó tạo ra sự kích hoạt sinh
hóa của các tế bào và chuyển động ion của các phân tử phân cực làm tăng dần nhiệt độ bên trong của khu vực được
điều trị. Vì lý do này, trong quá trình xử lý bằng Zionic, ba giai đoạn được phân biệt, với các hiệu ứng liên quan của
chúng, liên quan đến thành phần điện và nhiệt của quá trình xử lý:
• ATHERMIC. Kích hoạt tế bào..
• THERMIC. Dinh dưỡng mô.
• HYPERTHERMIC. Kích hoạt quá mức, kích hoạt trao đổi chất và tu sửa mô.
Đồng thời, thông qua hoạt động cơ học của hệ thống MARP độc quyền, Zionic cung cấp hoạt động cơ học có thể hoạt động
độc lập hoặc kết hợp với hoạt động điện và nhiệt. Nó tạo ra một vòng quay với các mức độ áp lực khác nhau lên các mô, giúp
huy động chất thải trao đổi chất và thực hiện xoa bóp kích hoạt trên da và mô dưới da.
Việc áp dụng điều trị được thực hiện thông qua các điện cực hoặc dụng cụ dẫn dòng điện tần số vô tuyến qua mô và đến điện
cực quay trở lại. Dòng điện 448 kHz này có tính chất xoay chiều và được tìm thấy trong phổ