Năng lượng tích cực trong công việc

😀 Mỗi sáng thứ hai đầu tuần, toàn bộ nhân viên Vinhy đã tập hợp tại phòng họp rất đầy đủ và nghiêm trang, không khí trong phòng trở nên im ắng để nghe một chủ đề vô cùng thú vị và hấp dẫn “Năng lượng tích cực trong công việc” từ Dr.Vin Tran. Buổi chia sẻ rất thú vị với những kiến thức mới giúp cho toàn bộ nhân viên lên tinh thần nhanh chóng. 😀

Năng lượng tích cực trong công việc

Mỗi nhân viên là một vị trí khác nhau nhưng đều cùng một chí hướng đó là dùng năng lượng tích cực để phát triển công ty. Với đam mê và lòng nhuyết huyết của tuổi trẻ mang lại hệ thống công ty luôn luôn phát triển.

Năng lượng tích cực trong công việc

Năng lượng tích cực trong công việc

Với những kiến thức mới, giàu kinh nghiệm của Dr.Vin Tran thứ hai hàng tuần cũng là buổi để các nhân viên tập huấn việc trao dồi kiến thức xã hội và kinh nghiệm của mình ngày càng tiến bộ hơn. đáp ứng nhu cầu của xã hội ngày càng cao thì kiến thức của nhân viên cũng phải cao để nâng tầm trí tuệ, phát triển xa trong tương lai.

xong5

cám ơn Dr.Vin Tran đã chia sẻ rất nhiều vào mỗi thứ hai đầu tuần. Đây là những kiến thức thực tế rất quý báu mà không có gì mua được.

.
.
.
.