Chuyển giao Công nghệ Symmed Premiere cho PHÒNG KHÁM DA LIỄU BS HOÀNG ĐỨC YÊN

dsc06146
chuyen-giao-cong-nghe-symmed-premiere-cho-phong-kham-da-lieu-bs-hoang-duc-yen-8-1
dsc06193-remini-enhanced-min
chuyen-giao-cong-nghe-symmed-premiere-cho-phong-kham-da-lieu-bs-hoang-duc-yen-6-1
dsc06208-remini-enhanced-min
dsc06244-remini-enhanced-min-1
dsc06255-remini-enhanced-min
dsc06258-remini-enhanced-min
dsc06274-remini-enhanced-min
dsc06295-remini-enhanced-min
chuyen-giao-cong-nghe-symmed-premiere-cho-phong-kham-da-lieu-bs-hoang-duc-yen-1-1
chuyen-giao-cong-nghe-symmed-premiere-cho-phong-kham-da-lieu-bs-hoang-duc-yen-2
chuyen-giao-cong-nghe-symmed-premiere-cho-phong-kham-da-lieu-bs-hoang-duc-yen-3